2017-11-28

Bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui skirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-11-23 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-270 bankroto administratoriui Laurui Virgailai Mečkauskui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Radmė S“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 ir 20 p., kadangi nevykdė teismo įpareigojimų teikti jam informaciją apie BUAB „Radmė S“ bankroto bylos eigą bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p., nes laiku neorganizavo ir nevykdė būtinų BUAB „Radmė S“ bankroto proceso darbų ir taip vilkino įmonės bankroto procesą. Nustatyti Administratoriaus ĮBĮ ir Elgesio kodekso nuostatų pažeidimai yra reikšmingi, sistemingi, darantys neigiamą įtaką kreditorių interesams. Skiriant nuobaudą atsižvelgta į tai, kad atliekant patikrinimą  Administratorius nebendradarbiavo su Tarnyba, nepateikė jokios informacijos bei nenurodė objektyvių priežasčių, pagrindžiančių įmonės bankroto proceso vilkinimą. Be to, Administratorius jau turi tris galiojančias nuobaudas. Toks Administratoriaus elgesys, kai bankroto proceso metu nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.11.28

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum