2018-03-05

Bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-02-23 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-98 bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (toliau – Elgesio kodeksas), 6.1 papunktyje, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 2 punkte bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 ir 5 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Administratoriaus veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, Elgesio kodekso 6.1 papunktyje, Įsakymo 2 punkte, Aprašo 3 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus, nes 2016 metais dalyvavo mokymuose (kursuose, seminaruose) bankroto administratorių atestavimo programos temomis 11 akademinių valandų ir Tarnybai iki šiol nėra pateikęs Bankroto administratoriaus nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita).

Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Vadovaujantis Elgesio kodekso 6.1 papunkčiu ir Aprašo 3 punktu, bankroto administratorius turi dalyvauti mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus. 

Vadovaujantis Aprašo 5 punktu, Administratorius Tarnybai turėjo pateikti Ataskaitą. Atsižvelgiant į Įsakymo 2 punkto nuostatas, šį dokumentą Administratorius turėjo pateikti iki 2017-06-01.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

 

Atnaujinta: 2018.03.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum