2018-02-26

Bankroto administratoriui MB „Likvidavimas“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-02-01 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-71 bankroto administratoriui MB „Likvidavimas“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 15 p., 20 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4. p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 p., 20 p., nes neteikė Vilniaus apygardos teismui duomenų apie BUAB „MAMBO TAIKA“ bankroto proceso eigą, BUAB „MAMBO TAIKA“ supaprastinto bankroto proceso neužbaigė per Vilniaus apygardos teismo nustatytą terminą, taip pat pažeidė Elgesio kodekso 6.4 p., kadangi neužbaigė BUAB „MAMBO TAIKA“ bankroto proceso veiksmų per galimai trumpiausią laiką.

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į tai, kad Administratorius nesilaikė 2017 m. birželio 7 d. Tarnybos išvadoje pateiktų rekomendacijų, pažeidimas truko ilgą laiką, patikrinimo metu BUAB „MAMBO TAIKA“ likvidavimo procedūros dar nebuvo užbaigtos, o Administratoriaus veiksmuose nustatyta sistemingų bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

 

Atnaujinta: 2018.02.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum