2017-11-10

Bankroto administratoriui MB „Naujas puslapis“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-10-31 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-231 bankroto administratoriui MB „Naujas puslapis“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 13¹ str. 1 d. ir ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau - Elgesio kodeksas) 6.1, 6.3 ir 7.1 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Aisnera“ bankroto procesą,  pažeidė ĮBĮ  13¹ str. 1 d. ir ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. bei Elgesio kodekso 6.1, 6.3 ir 7.1 p., kadangi esant supaprastintam bankroto procesui pardavė įmonės turtą be teismo nustatytos tvarkos ir kainos, be to, ne iš varžytynių, o skelbdamas laisvą pardavimą, nors šis turtas yra nekilnojamasis.

Vertinant šiuos pažeidimus atsižvelgta į tai, kad nėra Administratoriaus elgesį pateisinančių objektyvių aplinkybių, į tai, kad nustatyti pažeidimai galėjo sukelti neigiamų pasekmių įmonei ir jos kreditorių turtiniams interesams, taip į tai, kad Administratorius turi galiojančią nuobaudą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum