2019-12-05

Bankroto administratoriui Sauliui Putriui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2019-12-03 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-310 bankroto administratoriui Sauliui Putriui už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus Sauliaus Putriaus neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Vytauto Stanio (toliau – Asmuo) bankroto administratorius Saulius Putrius ilgą laiką, t. y. 9 mėnesius, nevykdo pareigos parengti Asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą ir pateikti jį teismui tvirtinti, o taip pat neinformuoja Asmens kreditorių apie šios pareigos nevykdymo priežastis.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum