2018-06-27

Bankroto administratoriui Sauliui Putriui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-06-12 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-201 bankroto administratoriui Sauliui Putriui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių Elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas Donato Gudo bankroto procesą, neteikė pareiškėjui (vieninteliam asmens kreditoriui), teismui ir bankrutuojančiam asmeniui informacijos apie plano vykdymo eigą ir tuo pažeidė FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą. Vilkindamas bankroto procedūras Administratorius pažeidė Elgesio kodekso 6.4 papunktį.

Vertinant neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie nelaikytini mažareikšmiais, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, pažeidimai truko ilgą laiką. Be to, patikrinimo metu Administratorius nebendradarbiavo su Tarnyba.

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesaiskelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.06.27

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum