2017-04-25

Bankroto administratoriui UAB „Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-04-10 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-58 bankroto administratoriui UAB „Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas“ (toliau – Administratorius) administruojant BUAB „Patogi virtuvė“, BUAB „Ukromeda“, BUAB „Ūkio padėjėjas“, BUAB „Valan-trade“, BUAB „Ziutek“, BUAB „Frenchsukhoi“ bei BUAB „Eptor“ (toliau – Įmonės) bankroto procesus, už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto, 22 straipsnio 1 dalies, taip pat 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1, 6.2 bei 6.4 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo (toliau – Patikrinimas) metu nustatyta, kad Administratorius nevykdė teismo įpareigojimų bei dalies Įmonių kreditorių neinformavo apie nutartis, kuriomis buvo patvirtinti kreditoriai bei jų kreditoriniai reikalavimai. Taip pat Patikrinimo metu nustatyta, kad  Administratorius pirmuosius BUAB „Ukromeda“ ir BUAB „Ziutek“ kreditorių susirinkimus sušaukė po nustatyto termino.

Paminėtina, jog teismas, turi teisę pasinaudoti ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies nuostata bei savo iniciatyva priimti nutartį dėl bankrutuojančios įmonės pripažinimo bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto. Teismas šia nuostata naudojasi tais atvejais, kai pakanka duomenų nustatyti, kad bankroto byloje nebus siekiama sudaryti taikos sutartį ar kreditorių susirinkimuose nėra sprendžiami kiti su bankroto procesu susiję klausimai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju teismui priėmus nutartis, kuriomis buvo patvirtinti Įmonių kreditorių reikalavimai, Administratorius iki likvidavimo stadijos neinformavo teismo apie Įmonių bankroto procesus (išskyrus BUAB „Eptor“). Atitinkamai teismas, neturėdamas jokios informacijos apie Įmonių bankroto procesus, juose vykstančius kreditorių susirinkimus bei juose galimai sprendžiamus tam tikrus klausimus, tarp jų ir dėl galimos taikos sutarties sudarymo, neturėjo galimybės įvertinti visų aplinkybių dėl Įmonių pripažinimo bankrutavusiomis ir likviduojamomis dėl bankroto. Taigi, Administratorius veikė netinkamai bei itin pasyviai, kadangi nebendradarbiavo su Įmonių bankroto bylas nagrinėjančiu teismu. Taip pat pažymėtina, kad Administratorius, vykdydamas kreditorių susirinkimo nutarimą dėl BUAB „Eptor“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, į teismą kreipėsi pavėluotai, o kitų įmonių atvejais Patikrinimo metu nebuvo nustatyta, jog Administratorius apskritai būtų kreipęsis į teismą dėl įmonių pripažinimo bankrutavusiomis ir likviduojamomis dėl bankroto.

 

Vertinant Patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą buvo atsižvelgta į tai, kad Administratorius Patikrinimo metu turėjo galiojančią nuobaudą, Patikrinimo metu nebuvo nustatyta objektyvių aplinkybių, lėmusių minėtų teisės normų pažeidimus. Atkreiptinas dėmesys, kad Administratorius Patikrinimo metu nebuvo linkęs bendradarbiauti su Tarnyba, informaciją teikė pavėluotai, jo teikiama informacija buvusi neišsami, ne kartą buvo prašoma ją papildyti, o dalį jos Administratorius pateikė Patikrinimui jau pasibaigus.

Pažymėtina tai, kad minėti pažeidimai nustatyti ne vienoje įmonės bankroto byloje, už kurių tinkamą administravimą yra atsakingas Administratorius. Visa tai suponuoja akivaizdžią išvadą apie Administratoriaus sisteminį, pakartotinį teisės aktų pažeidinėjimą bei vengimą vykdyti jam priklausančias pareigas, kartu vilkinant Įmonių bankroto procesus bei nesiekiant operatyvaus bankroto proceso tikslo. Toks Administratoriaus pasyvumas galimai pažeidžia tiek Įmonių, tiek ir jų kreditorių teises bei teisėtus interesus, apsunkina bankroto bylas nagrinėjančio teismo darbą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum