2017-04-03

Bankroto administratoriui Stasiui Sipavičiui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-03-29 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-42 bankroto administratoriui Stasiui Sipavičiui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.3 ir 7.1 papunkčių pažeidimą skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius savo elgesiu, savo veiksmų visuma pažeidė Elgesio kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčius, kadangi pateikė sutikimus-deklaracijas administruoti penkiolika įmonių ir, kai buvo atrinktas šių įmonių bankroto administratoriumi, nedelsiant, dar nepradėjęs vykdyti bankroto procedūrų, pateikė teismams prašymus dėl sutikimų-deklaracijų atšaukimo ar atsistatydinimo, nurodęs iš esmės tas pačias savo prašymų priežastis ir nenurodęs pagrįstų aplinkybių dėl negalėjimo eiti paties pasirinktų įmonių bankroto administratoriaus pareigų, taip pat ne visais atvejais, esant pagrindui, vykdė savo, kaip bankroto administratoriaus, pareigas.

Elgesio kodekso 6.3 ir 7.1 papunkčių pažeidimas nelaikytas mažareikšmiu, nebuvo Administratoriaus elgesį, jo veiksmus pateisinančių objektyvių aplinkybių. Vertinant šį pažeidimą atsižvelgta ir į tai, kad jis turėjo neigiamų pasekmių bankroto bylų iškėlimo ir bankroto procesų pradžios stadijoms, t. y. jų sklandumui.

Paminėtina, kad bankroto administratorius, pateikdamas sutikimą-deklaraciją, t. y. sutikdamas administruoti konkrečią įmonę, prisiima su šios įmonės bankroto administravimu susijusią riziką, pavyzdžiui, kad įmonės valdymo organai su juo nebendradarbiaus, kad įmonės bankroto proceso metu nebus gauta pakankamai lėšų padengti administravimo išlaidoms ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenumato galimybės atsiimti pateikto sutikimo-deklaracijos administruoti konkrečią įmonę, išskyrus laikotarpį iki šio sutikimo-deklaracijos pateikimo termino pabaigos, o bankroto administratoriaus prašymas atstatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų neatleidžia jo nuo atsakomybės ir jis privalo atlikti visas jam priklausančias pareigas iki teismo nutarties, kuria atstatydinamas iš bankroto administratoriaus pareigų, įsiteisėjimo dienos.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum