2018-09-12

Bankroto administratoriui Tomui Malinauskui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-09-10 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-252 Tomui Malinauskui už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 11.4.1 ir 11.4.4 papunkčių pažeidimus, nustatytus atlikus neplaninį Tomo Malinausko veiklos patikrinimą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Tomo Malinausko veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Tomas Malinauskas pažeidė Elgesio kodekso 11.4.1 ir 11.4.4 papunkčius, kadangi, turėdamas teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir būdamas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (toliau – Administratorius1) bei UAB „Klaipėdos administratoriai“ (toliau – Administratorius2) vienintelis akcininkas ir vadovas, piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis, organizavo ir vykdė Administratoriui1 priskirtų įmonių (taip pat ir įmonės, priskirtos po reorganizacijos) perkėlimą į kitą juridinį asmenį (Administratorių2) nepagrįstai įgydamas pranašumą įmonių bankroto administratorių atrankoje ir apeidamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių nustatytą reguliavimą.

Tomo Malinausko veiksmai vertintini kaip ypatingai ydinga bei netoleruotina praktika, kuri neatitinka bankroto administratoriui keliamų elgesio standartų ir iškreipia Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa vykdomą bankroto administratorių atranką.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum