2018-01-24

Bankroto administratoriui UAB „Ad acta“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2018-01-19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 bankroto administratoriui UAB „Ad acta“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 str. 1 d. 2 p.  ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.1 p. pažeidimus nustatytus administruojant BUAB „Index“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. ir Elgesio kodekso 6.1 p., kadangi pasiūlė kreditoriams parduoti ir pardavė Įmonės turtą nesilaikydamas ĮBĮ imperatyviai įtvirtintos turto pardavimo tvarkos, t. y. Įmonės turtą, kurio vertė viršijo ĮBĮ numatytą 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, Administratorius pardavė ne iš varžytynių, o laisvu pardavimu.

Vertinant patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į tai, kad nustatyti pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais, į tai, kad nėra Administratoriaus elgesį lengvinančių aplinkybių, padarytas pažeidimas yra reikšmingas ir susijęs su kreditorių turtiniais interesais įmonės bankroto procese, kurie galėjo būti pažeisti.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.01.24

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum