2017-06-14

Bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-06-05 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 bankroto administratoriui UAB „ATENERGO“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 papunkčio, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 dalies 16 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 papunkčio bei ĮBĮ 11 str. 5 dalies 14 punkto ir Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

          1. Elgesio kodekso 6.4 papunktį, kadangi vengė šaukti kreditorių susirinkimus, kuriuose būtų sprendžiami svarbūs bankroto proceso klausimai, pavyzdžiui, dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo ir tuo vilkino atskiras BUAB „CB Logistic“ (toliau – Įmonė) bankroto procedūras. Paminėtina, kad pirmasis Įmonės kreditorių susirinkimas įvyko 2012-09-18, kai tuo tarpu antrasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tik po daugiau kaip dvejų metų, t. y. 2015-07-29. Įmonės turto pardavimo tvarka ir kainos buvo pateiktos kreditorių susirinkimui tvirtinti tik sušaukus antrąjį kreditorių susirinkimą, o, šiam susirinkimui nepriėmus nutarimo dėl Įmonės turto pardavimo pagal Administratoriaus pasiūlymą, kitas kreditorių susirinkimas Administratoriaus iniciatyva su pasiūlymu dėl Įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo sušauktas tik daugiau kaip po metų nuo antrojo kreditorių susirinkimo dienos, t. y. 2016-04-11. Atkreiptinas dėmesys, kad Įmonei bankroto byla iškelta dar 2012-05-03 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, o atitinkamas Įmonės turtas perimtas dar 2013-01-30 turto perdavimo–priėmimo aktu;

          2. ĮBĮ 11 str. 5 dalies 16 punktą, kadangi neteikė kreditorių susirinkimui tvirtinti finansinės atskaitomybės už 2013 metus bei pateikė kreditorių susirinkimui tvirtinti tik vieną finansinę ataskaitą – balansą už 2014 metus, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 papunktį, kadangi 2015 metų finansines ataskaitas pateikė kreditorių susirinkimui tvirtinti tik po to, kai jos buvo pateiktos valstybės įmonei Registrų centrui;

          3. ĮBĮ 11 str. 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.2, 6.3 papunkčius, kadangi neužtikrino, kad kreditorių susirinkimas klausimą dėl teismo atnaujinto ir pratęsto ĮBĮ 33 str. 7 dalyje nurodyto termino tolesnio pratęsimo svarstytų dar nesuėjus šiam terminui ir, jam jau suėjus, nešaukė kreditorių susirinkimo, o dėl jo pratęsimo tiesiogiai kreipėsi į teismą. Paminėtina, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-08-11 nutartimi ĮBĮ 33 str. 7 dalyje nustatytas terminas buvo pratęstas iki 2016-08-11. 2017-03-14 prašymu Administratorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas pratęsti terminą Įmonės likvidavimo procedūrai atlikti iki ikiteisminių tyrimų baigties, tačiau Šiaulių apygardos teismas 2017-03-15 nutartimi nustatė Administratoriui terminą iki 2017-04-04 pašalinti šioje nutartyje nurodytus prašymo trūkumus, t. y. pateikti kreditorių susirinkimo protokolą, kuriame būtų aptartas klausimas dėl Įmonės likvidavimo procedūros termino pratęsimo, arba kreditorių nuomonę dėl šios procedūros termino pratęsimo.

 

Nustatyti pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais ir nėra Administratoriaus elgesį, jo veiksmus (veikimą (neveikimą) pateisinančių objektyvių aplinkybių, dėl kurių reikšmingai pažeidžiami kreditorių interesai bei užvilkintos kai kurios Įmonės bankroto procedūros.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: 

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum