2017-07-04

Bankroto administratoriui UAB „VERSLUVA“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-06-27 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-112 bankroto administratoriui UAB „Versluva“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10, 14, 15, 20 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Redjolė“, BIĮ „L. Šantaro dirbtuvės“ ir BUAB „Talsat“ bankroto procesus, pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 15, 20 p., nes neteikė teismui prašomos informacijos apie bankroto procedūras ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p., nes nesivadovavo ĮBĮ ir teismo nustatytomis nuostatomis dėl bankroto proceso darbų organizavimo ir tuo vilkino bankroto procesus, o administruodamas BUAB „Medėja invest“ ir bankrutavusios A. Tereso individualios įmonės bankroto procesus, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., nes neteikė teismui prašomos informacijos apie bankroto procedūras ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 10, 14 p. bei Elgesio kodekso 6.4 p., nes apie 5 mėnesius vėlavo pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą ir tuo vilkino įmonių bankroto procesus. Skiriant nuobaudą atsižvelgta ir į tai, kad Administratorius nebendradarbiavo su Tarnyba atliekant patikrinimą, neištaisė teismo nurodytų bankrotų administravimo veiklos trūkumų. Toks Administratoriaus elgesys, kai bankroto proceso metu nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Nustatyti pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais ir nėra Administratoriaus elgesį, jo veiksmus (veikimą (neveikimą) pateisinančių objektyvių aplinkybių, dėl kurių reikšmingai pažeidžiami kreditorių interesai bei užvilkintos kai kurios Įmonės bankroto procedūros.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: 

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum