2017-07-13

BANKROTO ADMINISTRATORIUI „BANKROTAS LT“, UAB PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

 

2017-06-28 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-113 bankroto administratoriui „Bankrotas LT“, UAB (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.3, 7.1 (toliau – Elgesio kodeksas) papunkčių bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Elgesio kodekso 6.3, 7.1 papunkčius (neatitiko profesinės kompetencijos principo reikalavimo veikti profesionaliai, teisingumo principo reikalavimo priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus) bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktus (pažeidė įstatymo reikalavimus ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, vykdyti teismo sprendimus), kadangi vykdė BŽŪB „Aves ūkis“ (toliau – Įmonė) 2016-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimą 7-uoju darbotvarkės klausimu ir pardavinėjo bei pardavė Įmonei priklausančius žemės sklypus, nepaisant to, kad teismai buvo pritaikę laikinąsias apsaugos priemones, draudusias šio ir kito Įmonės turto realizavimo veiksmus bei apskritai sustabdžiusias kreditorių susirinkimo, kuriame buvo inicijuotas Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka, nutarimų vykdymą, kad buvo priimtas, nors ir nebuvo neįsiteisėjęs, teismo sprendimas, pripažinęs Įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka neteisėtu.

 

Pažymėtina, kad nenustatyta objektyvių aplinkybių, galinčių pateisinti Administratoriaus elgesį, Elgesio kodekso 6.3, 7.1 papunkčių bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais ir sukėlė (galėjo sukelti) neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

Atnaujinta: 2017.08.07

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum