2017-08-24

BANKROTO ADMINISTRATORIUI UAB „VERSLUVA“ PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

 

2017-08-22 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-148 bankroto administratoriui UAB „Versluva“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Alstoja“, BUAB „Remontida“, BUAB „Darvilka“, BUAB ,,Bensida‘‘, BUAB „4servis“, BUAB „Tonalė“, Aušros Balasevičienės BPĮ, BUAB „Amber pard“, BUAB „FT Wood“, BUAB „Todvila“ bankroto procesus, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p., nes laiku neorganizavo ir nevykdė būtinų įmonių bankroto proceso darbų ir taip vilkino šiuos procesus. Nustatyti ĮBĮ ir Elgesio kodekso nuostatų pažeidimai yra reikšmingi, sistemingi, darantys neigiamą įtaką kreditorių interesams. Skiriant nuobaudą atsižvelgta į tai, kad Administratoriui už analogiškus pažeidimus 2017 m. jau skirta nuobauda – viešas įspėjimas, tačiau Administratorius nepadarė tinkamų išvadų bei padėties neištaisė. Administratorius tikrintojams nepateikė visos reikiamos informacijos bei nenurodė objektyvių priežasčių, pagrindžiančių įmonių bankroto procesų vilkinimą. Be to, Administratorius nebendradarbiavo su Tarnyba atliekant patikrinimą, neištaisė teismo nurodytų bankrotų administravimo veiklos trūkumų. Toks Administratoriaus elgesys, kai bankroto proceso metu nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: 

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum