2017-01-11

Bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-01-04 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 16, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 4-951 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 11.2, 11.4 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius administruodamas BUAB „Aftalitana“ (toliau – Įmonė) pažeidė:

  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 11.4 p., nes priverstinę Įmonės turto ir dokumentų perėmimo / perdavimo procedūrą inicijavo praėjus net 3 metams nuo bankroto bylos Įmonei iškėlimo;
  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., kadangi per teismo nustatytą terminą naujajam bankroto administratoriui neperdavė Įmonės dokumentų ir turto, o teismui nustačius naują terminą – laiku neperdavė Įmonės turto;
  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 11.2 p., nes neorganizavo Įmonės turto pardavimo bei klausimo sprendimo Įmonės kreditorių susirinkime dėl ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalies nustatyto termino pratęsimo, šiam terminui dar nesuėjus;
  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 11.2 p., nes Įmonės bankroto proceso metu delsė inicijuoti tam tikrų civilinių ieškinių pateikimą;
  • Elgesio kodekso 11.2 p., nes nešaukdamas Įmonės kreditorių susirinkimų vilkino Įmonės bankroto procesą;
  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p., kadangi nesudarė ir neteikė Įmonės finansinių ataskaitų už 2013 metus, nesudarė visų finansinių ataskaitų už 2014 metus;
  • Elgesio kodekso 11.2 p., nes pagal kreditorių pateiktas pastabas, netvirtinant finansų ataskaitų, į jas neatsižvelgė ir netikslino finansinių ataskaitų, arba nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimu ir išsakytomis pastabomis, tokių nutarimų neskundė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o VĮ „Registrų centras“ pateikė kreditorių susirinkime nepatvirtintas finansines ataskaitas.

Objektyvių aplinkybių, pateisinančių šių pažeidimų padarymą patikrinimo metu nustatyta nebuvo. Toks Administratoriaus elgesys, kai nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos bankroto procese ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.01.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum