2018-03-05

Bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-03-02 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-103 bankroto administratoriui UAB „Atenergo“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 15 p., ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 p., nes Tarnybai neteikė prašytos informacijos apie BUAB „Komforto pasaulis“ bankroto procedūras, ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6 p., nes neorganizavo ir neatliko būtinų bankroto proceso darbų, t. y. savo neveikimu vilkino minėtos įmonės bankroto procesą (bankrotas tęsiasi ilgiau nei 5 metus, o klausimas dėl įmonės pabaigos iš esmės nebuvo sprendžiamas 2 metus).

 

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie nelaikytini mažareikšmiais, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių ir į tai, kad Administratorius neplaninio patikrinimo metu turėjo galiojančių nuobaudų (du įspėjimus ir viešą įspėjimą).

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

 

Atnaujinta: 2018.03.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum