2017-04-25

Bankroto administratoriui UAB „BANKRO“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-04-20 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-68 bankroto administratoriui UAB „BANKRO“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 5 dalies, 11 straipsnio 5 dalies 14, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Litmaxas“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 32 str. 5 d., nes per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl Įmonės pabaigos įsiteisėjimo dienos Juridinių asmenų registrui nepateikė prašymo dėl Įmonės išregistravimo ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 p. bei Elgesio kodekso 6.4 p., nes neorganizavo ir neatliko būtinų bankroto proceso darbų bei nevykdė teismo įpareigojimo atlikti ĮBĮ 32 str. 5 dalyje numatytus veiksmus ir taip vilkino Įmonės bankroto procesą. Vertinant patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą buvo atsižvelgta ir į tai, kad Administratorius nebendradarbiavo atliekant patikrinimą, neištaisė padaryto nusižengimo ir turi 2 galiojančias nuobaudas dėl panašių nusižengimų, tačiau tinkamų išvadų nedaro. Toks Administratoriaus elgesys, kai bankroto proceso metu nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: 

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum