2018-07-05

BANKROTO ADMINISTRATORIUI UAB „BANKRO“ PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

2018-02-26 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-213 bankroto administratoriui UAB „Bankro“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 20 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., nes nevykdė Kauno apygardos teismo sprendimo ir Elgesio kodekso 6.4 p., nes neorganizavo ir neatliko būtinų bankroto proceso darbų, t. y. savo neveikimu vilkino BUAB „Apsaugos garantas“ bankroto procesą (bankrotas tęsiasi 3 metus).

 

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie nelaikytini mažareikšmiais, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių ir į tai, kad Administratorius neplaninio patikrinimo metu turėjo galiojančių nuobaudų (viešų įspėjimų).

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.07.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum