2019-12-05

Bankroto administratoriui UAB „Bankro“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2019-12-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-312 bankroto administratoriui UAB „Bankro“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 27 str. 1 d., FABĮ 12 str. 2 d. 7 p., FABĮ 12 str. 2 d. 6 p., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108, 5.2 p., 5.5.1 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2 ir 6.3 p., pažeidimus, nustatytus administruojant fizinio asmens A. A. bankroto procesą, skirta nuobauda - viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus UAB „Bankro“ neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad fizinio asmens A. A. (toliau – Asmuo) bankroto administratorius UAB „Bankro“ nesant jokių tam objektyvių aplinkybių nevykdė Asmens turto pardavimo nustatytais terminais, neteikė AVNT duomenų apie Asmens bankroto procesą bei nustatytų ataskaitų, neteikė kartą per pusę metų teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir Asmeniui mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum