2017-01-20

Bankroto administratoriui UAB „Bankro“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-01-11 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-7 bankroto administratoriui UAB „Bankro“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Izagesta“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 punktus, nes neteikė teismui informacijos apie bankroto procedūras ir nevykdė teismo įpareigojimų bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.4 punktą, nes nepateikė teismui prašymo dėl BUAB „Izagesta“ pripažinimo bankrutavusia, kaip tai numatyta ĮBĮ 131 str. 6 dalyje, bei neorganizavo bankroto proceso darbų ir vilkino bankroto procesą, o administruodamas BUAB „Baltic construction“, BUAB „Viking & Partners“, BUAB „Miroveda“ bankroto procesus, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 punktus, nes neteikė teismui informacijos apie bankroto procedūras ir nevykdė teismo įpareigojimų bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.4 punktą, nes neorganizavo bankroto proceso darbų ir vilkino bankroto procesus. Objektyvių aplinkybių, pateisinančių šių pažeidimų padarymą patikrinimo metu nustatyta nebuvo. Toks Administratoriaus elgesys, kai nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos bankroto procese ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.01.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum