2018-07-26

Bankroto administratoriui UAB „BankromaX“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2018-07-19 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-226 bankroto administratoriui UAB „BankromaX“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 4 p., 9 p., 11 str. 5 d. 2 p., 8 p., 14 p., 16 p., 20 p., 19 str. 1 d., 23 str. 5 p., 30 str. 3 d., 32 str. 2 d., Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1 p., 6.2 p., 6.3 p., 6.4 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2015-08-21 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-208, galiojusiu iki 2017-05-03, 3.1.1 p., 3.4.1 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Skiriant Administratoriui nuobaudą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad dalis BUAB „Berka“ (toliau – Įmonė) bankroto byloje nustatytų pažeidimų –  Šiaulių apygardos teismui priėmus nutartį likviduoti Įmonę nebuvo nutraukta ūkinė komercinė veikla arba nesikreipta į Šiaulių apygardos teismą dėl leidimo tokiai veiklai, neišnaudotos visos Administratoriui prieinamos priemonės Įmonės sandoriams patikrinti, neparengtos Įmonės finansinės ataskaitos, nesiimta visų galimų veiksmų skoloms išieškoti iš skolininkų, kreditorių komiteto posėdžiui nepateikti nutarimų projektai dėl turto, parduodamo iš varžytynių, kainų nustatymo, o dalis kreditorių komiteto priimtų nutarimų dėl turto pardavimo nebuvo vykdoma ar vykdoma netinkamai – nelaikytini mažareikšmiais, jie turėjo įtakos ne tik efektyviam Įmonės bankroto proceso administravimui, bet ir Įmonės kreditorių teisėtiems interesams tenkinti, taip pat atsižvelgta į tai, kad nebuvo Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2018.07.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum