2016-06-27

Bankroto administratoriui UAB „Bankrotų administravimas“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-06-28 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-50 bankroto administratoriui UAB „Bankrotų administravimas“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio (toliau – Elgesio kodeksas) 11.2, 11.4 punktų pažeidimus, nustatytus administruojant bankrutavusios BUAB „Amazonės“ sveikatingumo ir aerobikos centras (toliau – Įmonė) bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos, administruojant Įmonės bankroto procesą, metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

- ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą bei Elgesio kodekso 11.2, 11.4 punktus, kadangi neužtikrino, kad Įmonės kreditorių susirinkimas klausimą dėl ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatyto termino svarstytų dar nesuėjus šiam terminui; be to, minėtas terminas praleistas žymiai ir iš esmės Įmonės bankroto procedūros užsitęsė dėl Administratoriaus veiksmų (veikimo/neveikimo): teismo nutartis dėl Įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priimta 2012-12-13, įsiteisėjo – 2012-12-21. Taigi, ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytas terminas suėjo 2014-12-21. Patikrinimo metu Įmonės Administratorius nepateikė objektyvių duomenų dėl ko užsitęsė bankroto procedūra ir, kad ji nėra vilkinama. Administratoriaus nurodomas ilgos bankroto procedūros priežastys – užimtumas, liga, darbuotojo netinkamas pareigų vykdymas, yra vidinės Administratoriaus priežastys, kurios nesudaro objektyvaus pagrindo vilkinti Įmonės bankroto procesą. Dėmesys atkreiptinas į tai, kad už savo darbuotojų pareigų nevykdymą (netinkamą vykdymą), darbo krūvį, su kuriuo Administratorius nesusitvarko, atsakingas pats Administratorius, kaip juridinis asmuo, kurio veiksmus ir vertina Tarnyba.

- ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktus, kadangi Administratorius neteikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui informacijos, ataskaitų, teikė neišsamią informaciją, nevykdė teismo įpareigojimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum