2018-02-27

Bankroto administratoriui UAB „Bankrotas LT“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-02-23 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-88 bankroto administratoriui UAB „Bankrotas LT“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 20 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.3 p., 7.1 p. ir 9.2 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Elgesio kodekso 9.2. p., nes sutikdamas administruoti ir administruodamas UAB „Aves ūkis“ (buvusi ŽŪB „Aves ūkis“) bankroto procesą savo ryšiais su UAB „Aves ūkis“ kreditoriumi ir UAB „Aves ūkis“ turto pirkėju pažeidė nepriklausomumo principą bei sudarė prielaidas abejoti jo objektyvumu ir nešališkumu, taip pat pažeidė Elgesio kodekso 6.3, 7.1 p. bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., nes esant pritaikytoms Kauno apygardos teismo laikinosioms apsaugos priemonėms UAB „Aves ūkis“ vardu reiškė ieškinius teismuose.

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į tai, kad nėra objektyvių aplinkybių, galinčių pateisinti Administratoriaus elgesį, Elgesio kodekso 6.3, 7.1, 9.2 p. bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p. pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais ir jie galėjo sukelti neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams, be to, Administratorius jau turi galiojančią nuobaudą už teismų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymą UAB „Aves ūkis“ bankroto procesuose – viešą įspėjimą, kuris buvo skirtas Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. V4-113.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

 

Atnaujinta: 2018.02.27

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum