2018-06-29

BANKROTO ADMINISTRATORIUI UAB ,,BANKROTO CENTRAS“ PASKIRTA NUOBAUDA – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

2018-06-28 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-211 bankroto administratoriui UAB ,,Bankroto centras“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto, 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto, 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.1, 6.3, 6.4 papunkčių pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė Elgesio kodekso 6.4 papunktį, nes nesiėmė visų įmanomų ir tinkamų veiksmų siekiant perimti BUAB ,,Kustodija“ turtą bei dokumentus iš buvusio minėtos įmonės vadovo, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą, nes teikė kreditorių susirinkimui tvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, neatitinkančią minėto ĮBĮ straipsnio turinio reikalavimų, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktą, nes nevykdė teismo įpareigojimo per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti minėtos įmonės administravimo išlaidų sąmatą, ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Elgesio kodekso 6.1, 6.3 papunkčius, nes pasiūlė kreditorių susirinkimui svarstyti nutarimo projektą pardavinėti minėtos įmonės laboratorijos baldus ir įrangą ne pagal įstatymo nustatytą tvarką, t. y. ne iš varžytynių, o laisvame pardavime, bei pardavinėjo jį pažeisdamas įstatyme numatytą tvarką.

 

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgtina į tai, kad nustatyti Administratoriaus pažeidimai nėra mažareikšmiai ir į tai, kad Administratoriaus veiksmai galėjo sukelti neigiamų pasekmių kreditorių turtiniams interesams.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.06.29

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum