2017-05-19

Bankroto administratoriui UAB „Bankroto lyderiai“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-05-12 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-79 bankroto administratoriui UAB „BANKROTO LYDERIAI“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 11.3 papunkčio pažeidimą skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, sutikdamas ne teismo tvarka administruoti 2017-03-17 Tarnybos gautame anoniminiame el. laiške nurodytas 22 mažąsias bendrijas (mažosios bendrijos buvo įsteigtos keleto dienų laikotarpiu, jų vadovu buvo tas pats asmuo; mažosioms bendrijoms maždaug po dviejų savaičių nuo jų įsteigimo buvo iškeltos bankroto bylos ne teismo tvarka; bankroto bylas iškėlė kreditorių susirinkimai, sudaryti iš vieno tų mažųjų bendrijų turimo kreditoriaus, visose mažosiose bendrijose turinčio tą pačią kreditorinio reikalavimo sumą), pažeidė Elgesio kodekso 11.3 papunktį, t. y. nesilaikė Elgesio kodekso 11.3 papunktyje įtvirtinto sąžiningumo principo reikalavimo, kadangi sutiko administruoti net 22 mažąsias bendrijas, nors, dar nepradėjus faktiškai administruoti šių mažųjų bendrijų, Administratoriaus FASĮS jau viršijo aktualią grupės LASĮS ribą, o, pradėjus jas faktiškai administruoti, FASĮS viršijo aktualią grupės LASĮS ribą ženkliai, t. y. daugiau kaip 2,5 karto.

 

Elgesio kodekso 11.3 papunkčio pažeidimas nelaikytinas mažareikšmiu, nebuvo Administratoriaus elgesį, jo veiksmus pateisinančių objektyvių aplinkybių.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Elgesio kodekso 11.3 papunkčio nuostata atsirado po to, kai buvo pradėta naudoti Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa (toliau – Programa), siekiant išvengti piktnaudžiavimų teise, teikiant sutikimus-deklaracijas administruoti įmones ne teismo tvarka (pavyzdžiui, sutinkant administruoti didelį skaičių įmonių ne teismo tvarka, nors, neperėmus dokumentų ir turto, nėra žinomi išsamūs šių įmonių duomenys ir atitinkamai būsima bankroto proceso eiga, o FASĮS viršija ar, pradėjus šias įmones administruoti, viršys aktualią grupės LASĮS ribą), kadangi Programa, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintas Bankroto administratorių atrankos taisykles (toliau – Atrankos taisyklės) atrinkdama įmonėms bankroto administratorius, kartu reguliuoja ir bankroto administratorių darbo krūvius, juos atitinkamai paskirsto, tačiau neapima visų bankroto procesų ir yra naudojama tik tada, kai bankroto byla keliama teismo tvarka.

 

Paminėtina, kad Administratorius, baigęs būtent minėtų 22 mažųjų bendrijų bankroto procedūras, buvo priskirtas C grupei (remiantis Atrankos taisyklių 22 punkto nuostatomis, kiekvienas bankroto administratorius, įvertinus jo darbo patirtį, priskiriamas vienai iš šių grupių: A, B arba C; pastarajai grupei priklauso bankroto administratoriai, turintys didžiausią patirtį, kuri Atrankos taisyklėse išreiškiama konkrečiais skaičiais.).

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: 

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum