2018-02-13

Bankroto administratoriui UAB „Bankroto vizija“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas


2018-02-07 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-74 bankroto administratoriui UAB „Bankroto vizija“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., nes neužtikrino, kad BUAB „Girista“ kreditorių susirinkimas klausimą dėl ĮBĮ 33 str. 7 d. nustatyto termino pratęsimo ar BUAB „Girista“ pabaigos svarstytų dar nesuėjus šiam terminui ir taip pat pažeidė Elgesio kodekso 6.4 p., kadangi operatyviai nesprendė su bankroto procesu susijusių klausimų, t. y. dėl BUAB „Girista“ bankroto pripažinimo tyčiniu į teismą kreipėsi tik praėjus beveik 11 mėnesių po sandorių patikrinimo pabaigos ir jau pasibaigus ĮBĮ 33 str. 7 d. nurodytam terminui.

 

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie nelaikytini mažareikšmiais, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių ir į tai, kad Administratorius neplaninio patikrinimo metu turėjo galiojančią nuobaudą (įspėjimą).

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2018.02.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum