2017-03-03

Bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-02-28 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

2011-02-19 Vilniaus apygardos teismas nutartimi UAB „Samtukas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrovinga“. 2011-08-23 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau šios įmonės bankroto procesas iki šiol nėra baigtas. Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Samtukas“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 20 punktų ir Elgesio kodekso 6.4 punkto nuostatas, nes laiku nesprendė klausimo dėl BUAB „Samtukas“ ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyto termino pratęsimo, turto realizavimo bei nevykdė kreditorių įpareigojimo sušaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo ir žalos iš buvusio BUAB „Samtukas“ vadovo priteisimo civiline tvarka. Objektyvių aplinkybių, pateisinančių šių pažeidimų padarymą patikrinimo metu nustatyta nebuvo. Administratoriaus veikla buvo tikrinama ir 2016 metais, nustatyti panašūs pažeidimai, skirta nuobauda – viešas įspėjimas, tačiau nebuvo padarytos tinkamos išvados bei padėtis neištaisyta, t.y. neužbaigtos Įmonės likvidavimo procedūros. Toks Administratoriaus elgesys, kai nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos bankroto procese ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum