2018-10-16

Bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2018-10-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-274 UAB „Bankrovinga“ už Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 papunkčio pažeidimą, nustatytą atlikus neplaninį UAB „Bankrovinga“ veiklos patikrinimą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio UAB „Bankrovinga“ veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Bankrovinga“ pažeidė Elgesio kodekso 6.4 papunktį, kadangi vilkina UAB „Samtukas“ bankroto procesą ir nesiima realių veiksmų UAB „Samtukas“ likvidavimo procedūrai užbaigti. Toks UAB „Bankrovinga“ neveikimas ir  bankroto proceso vilkinimas prieštarauja vienam svarbiausių bankroto proceso operatyvumo principui.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum