2016-11-09

Bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-11-07 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-110 bankroto administratoriui UAB „Bankrovinga“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286, (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Patikrinimo metu nustatyta, kad BUAB „Stairalita“ bankroto byla iškelta 2009-10-09, įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto – 2011-05-12. Atlikus patikrinimą, konstatuota, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Stairalita“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą bei Elgesio kodekso 6.4 punktą, kadangi neužtikrino, kad BUAB „Stairalita“ kreditorių susirinkimas (komitetas) laiku svarstytų bankroto procese būtinus klausimus, o Administratorius savo veiksmais (veikimu/ neveikimu) nevilkintų bankroto proceso. Nagrinėjamu atveju, klausimas dėl ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyto 24 mėnesių termino pratęsimo įmonės kreditorių susirinkime (komitete) apskritai svarstytas nebuvo, nors minėtas terminas suėjo dar 2013 metais ir įmonė 2015-11-18 dienai turėjo turto.

 

Dėmesys atkreiptinas į tai, kad Administratoriaus veikla, administruojant BUAB „Stairalita“ bankroto procesą, buvo tikrinta 2015 metais, ir patikrinimo metu nustatytas analogiškas pažeidimas, už kurį skirta nuobauda, tačiau Administratorius padaryto pažeidimo neištaisė. Administratoriaus nurodomos priežastys: asmenų, kuriems buvo pavesta vykdyti įmonės bankroto procesą, kaita, bei Administratoriaus vadovo liga, dėl nustatyto pažeidimo nėra teisiškai reikšmingos, kadangi būtent bankroto administratorius – juridinis asmuo, iškėlus įmonei bankroto bylą, tampa pagrindine figūra, atsakinga už sklandų ir operatyvų bankroto procesą. Administratoriui teisės aktai bankroto proceso metu suteikia plačią kompetencija, kurios tinkamas įgyvendinimas sąlygoja tiek kreditorių, tiek pačios įmonės interesų apsaugą. Todėl būtent Administratorius, kaip juridinis  asmuo, yra atsakingas, kad darbuotojų kaita ar jų nedarbingumas neturėtų įtakos sklandžiam Įmonės administravimui.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2016.11.09

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum