2016-08-01

Bankroto administratoriui UAB „Genora“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

Bankroto administratoriui UAB „Genora“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2016-07-26 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-56 bankroto administratoriui UAB „Genora“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio  (toliau – Elgesio kodeksas) 11.2, 11.4 punktų pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „Eurokontaktas“, BUAB „Jaukuvita“, BUAB „Walleks“ bankroto procesus, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

-        Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 11.2 punkte įtvirtintą profesionalumo principą bei 11.4 punkte įtvirtintą efektyvumo principą, kadangi: bankroto bylos BUAB „Eurokontaktas“, BUAB „Jaukuvita“, BUAB „Walleks“ Vilniaus apygardos teismo nutartimis atitinkamai iškeltos 2012-10-22, 2012-08-23, 2012-09-06, tačiau tik 2016-03-24, 2016-02-12, 2016-02-03 Vilniaus apygardos teismo nutartimis šios įmonės pripažintos bankrutavusiomis ir likviduojamomis dėl bankroto; duomenų apie tai, kad šių įmonių bankroto bylose būtų svarstomas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo ir (ar) kreditorių susirinkimas būtų prašęs teismo pratęsti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, patikrinimo metu pateikta nebuvo. Toks Administratoriaus elgesys, kuomet bankroto proceso metu tokį ilgą laiką neorganizuojamas reikalingų sprendimų priėmimas ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso reikalavimų.

 

-        ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, kadangi BUAB „Eurokontaktas“, BUAB „Jaukuvita“, BUAB „Walleks“ kreditorių reikalavimai patvirtinti atitinkamai 2013-04-03, 2013-03-18, 2013-04-03 Vilniaus apygardos teismo nutartimis, tačiau Administratorius per teismo nustatytus terminus sušaukti pirmuosius kreditorių susirinkimus to neįvykdė ir šiuos susirinkimus sušaukė atitinkamai tik 2016-02-03, 2016-02-05, 2016-02-03, t. y. teismo nustatytus terminus praleidžiant beveik 3 metus.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2016.08.01

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum