2018-07-30

Bankroto administratoriui UAB „Gudara“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2018-06-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-199 bankroto administratorei UAB „Gudara“ (toliau – Administratorė) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14, 15 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas. Atlikto neplaninio Administratorės veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorė, administruodama BUAB „A&R Tandem“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 p., kadangi nevykdė teismo įpareigojimų teikti jam informaciją apie BUAB „A&R Tandem“ bankroto bylos eigą, taip pat ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p., nes laiku neorganizavo ir nevykdė būtinų BUAB „A&R Tandem“ bankroto proceso darbų ir taip vilkino šios įmonės bankroto procesą.

2018-06-19 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-204 Administratorei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus administruojant bankrutuojančios Pauliaus Šliumpos įmonės bankroto procesą skirta nuobauda – viešas įspėjimas. Nustatyta, kad Administratorė, administruodama šios įmonės bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Elgesio kodekso 6.4 p., kadangi savo neveikimu vilkino bankroto procesą.

2018-06-22 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-206 Administratorei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus administruojant bankrutavusios Raimundo Sakalausko įmonės „Liepona“ bankroto procesą skirta nuobauda – viešas įspėjimas. Nustatyta, kad Administratorė, administruodama šios įmonės bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 ir 20 p., kadangi nevykdė teismo įpareigojimų užbaigti įmonės bankroto procedūras bei teikti informaciją apie bankroto bylos eigą, taip pat ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p., nes neorganizavo ir nevykdė būtinų šios įmonės bankroto proceso darbų ir taip vilkino šios įmonės bankroto procesą.

2018-06-25 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-207 Administratorei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., ĮBĮ 13(1) str. 2 d. 1 p., ĮBĮ 32 str. 2 p. pažeidimus administruojant 12 įmonių (UAB „Ukralita Biznis“, Haroldo Grigaičio IĮ, R. Aškelovičiaus IĮ „AROS“, IĮ „Statybos manufaktūra“, IĮ „Stilus domus“, UAB „A.R.V. GROUP“, UAB „Z.Y.Y.“, UAB „Puikus verslas“, UAB „Remvaida“, UAB ,,Elektroninis fabrikas“, UAB ,,Kula Tech“, UAB „Drono“) bankroto procesus skirta nuobauda – viešas įspėjimas. Nustatyta, kad Administratorė, administruodama šių įmonių bankrotų procesus, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., nes nevykdė teismo įpareigojimų atlikti ĮBĮ 10 str. 7 d. 8 p. numatytus veiksmus (neinformavo Juridinių asmenų registro dėl 10 įmonių įgyto statuso „bankrutuojanti“); ĮBĮ 131 str. 2 d. 1 p., nes Juridinių asmenų registrui nepateikė teismo nutarčių dėl 5 įmonėms taikyto supaprastinto bankroto proceso; ĮBĮ 32 str. 2 p., nes Juridinių asmenų registrui nepateikė 12 įmonių teismo nutarčių likviduoti šias įmones; ĮBĮ 32 str. 5 d., nes nepateikė prašymo iš Juridinių asmenų registro išregistruoti 2 dėl bankroto likviduotas įmones; ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 p., nes neteikė informacijos teismui apie įmonių bankroto procesų eigą.

2018-07-04 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V4-216 Administratorei už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 15, 20 p., Elgesio kodekso 6.4 p. pažeidimus administruojant 38 įmonių (A. Michailovo IĮ „Dekor“, D. Nausėdos įmonės, UAB „Centena“, T. Solovjovos IĮ, IĮ „Ovada“, G. Degučio komercinės firmos, UAB „Lekmodus“, UAB „Lucidus“, M. Mamedovo komercinės įmonės „Činar“, Egidijaus Bliūdžiaus IĮ, IĮ „Stogų artelė“, IĮ „Rutenė“, UAB „Bentra“ ir partneriai, R. Jurevičiaus eksterjero-interjero ir dekoro firmos, A. Siušinsko IĮ, IĮ „Šokių partneriai“, Frank Wittke IĮ, A. Filatovo komercinės firmos, UAB „SI Service“, A. Jankanto IĮ, V. Uktverio IĮ, S. Voloch IĮ, UAB „Kinų prekyba“, IĮ „Ozdada“, I. Kalvelienės IĮ, S. Norkaus komercinės firmos, S. Jaskevičio prekybos įmonės, UAB „Human Resources Solutions International“, R. Chlystovos komercinės firmos, Ž. Saakian firmos „Metaluna“, UAB „Cat Market“, V. Kanišavsko komercinės firmos, Klaipėdos apskrities mėgėjų ir profesionalų kikbokso federacijos, R. Balčyčio baldų gamybos įmonės, K. Jakubausko firmos „Ratoja“, UAB „Pramogų taškas“, MB „Verslo rojus“, A. Bertulio IĮ) bankroto procesus skirta nuobauda – viešas įspėjimas. Neplaninio Administratorės veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorė pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p., nes nevykdė arba pavėluotai vykdė teismo įpareigojimus informuoti Juridinių asmenų registrą apie 38 įmonių statuso pasikeitimus; ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 punktą, kadangi nepateikė Tarnybai jos prašytos informacijos; ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Elgesio kodekso 6.4 p., kadangi savo neveikimu vilkino BUAB „Kinų prekyba“ bankroto procesą.

Nustatyti Administratorės ĮBĮ ir Elgesio kodekso nuostatų pažeidimai yra reikšmingi ir sistemingi. Skiriant nuobaudas atsižvelgta į tai, kad atliekant patikrinimus Administratorė nebendradarbiavo su Tarnyba, nenurodė objektyvių priežasčių, pagrindžiančių įmonių bankroto procesų vilkinimą. Be to, Administratorė jau iki šių nuobaudų skyrimo turėjo penkias galiojančias nuobaudas.“

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2018.07.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum