2018-11-23

Bankroto administratoriui UAB „Gudara“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-11-05 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-302 bankroto administratoriui UAB „Gudara“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

          Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Farukhjon“ bankroto procesą, neorganizavo ir neatliko būtinų bankroto proceso darbų, neinformavo kreditoriaus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė Garantinio fondo administratoriui paraiškos skirti lėšų iš Garantinio fondo, šie pažeidimai truko ilgą laiką.

          Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie laikytini reikšmingais bankroto byloje, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, kad Administratorius savo neveikimu vilkino bankroto procesą. Be to, administratorius turi 8  galiojančias nuobaudas.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

 

 

2018-11-05 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-302 bankroto administratoriui UAB „Gudara“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

          Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Farukhjon“ bankroto procesą, neorganizavo ir neatliko būtinų bankroto proceso darbų, neinformavo kreditoriaus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė Garantinio fondo administratoriui paraiškos skirti lėšų iš Garantinio fondo, šie pažeidimai truko ilgą laiką.

          Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie laikytini reikšmingais bankroto byloje, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, kad Administratorius savo neveikimu vilkino bankroto procesą. Be to, administratorius turi 8  galiojančias nuobaudas.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum