2018-01-30

Bankroto administratoriui UAB „Gudara“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2018-01-22 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-50 bankroto administratoriui UAB „Gudara“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 12 p. ir 15 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 12 p., nes teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė Garantinio fondo administratoriui paraiškos skirti lėšų iš Garantinio fondo ir taip pat pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 p., kadangi nepateikė Tarnybai jos prašytos informacijos.

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie nelaikytini mažareikšmiais, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, į tai, kad Administratorius nebuvo linkęs bendradarbiauti su Tarnyba ir neteikė jokios informacijos, taip pat į tai, kad Administratorius neplaninio patikrinimo metu turėjo net 4 galiojančias nuobaudas (vieši įspėjimai).

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2018.01.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum