2017-12-13

Bankroto administratoriui UAB „Gudara“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-12-04 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-281 bankroto administratoriui UAB „Gudara“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p., 15 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.2 p. ir 6.4. p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 15 p. ir Elgesio kodekso 6.2 p., 6.4 p., nes nepagrįstai vilkino varžytynių dėl BUAB „Valreda“ įkeisto turto paskelbimą, daugiau nei metus laiko neorganizavo kreditorių susirinkimų, Kauno apygardos teismui neteikė informacijos apie bankroto bylos eigą bei neužtikrino, kad teisės aktų nustatyta tvarka BUAB „Valreda“ bankroto procese būtų sprendžiami reikiami ir bankroto procesui būtini klausimai, taip pat pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 p., kadangi nepateikė Tarnybai jos prašytos informacijos.

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie nelaikytini mažareikšmiais, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, į tai, kad Administratorius nebuvo linkęs bendradarbiauti su Tarnyba ir neteikė jokios informacijos, taip pat į tai, kad Administratorius neplaninio patikrinimo metu turėjo net 3 galiojančias nuobaudas (vieši įspėjimai).

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.12.13

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum