2016-05-27

Bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-05-27 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-35 bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 14, 16 punktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 11.2, 11.4 punktų pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „Žirmuva“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos, administruojant Įmonės bankroto procesą, metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

-        ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir Elgesio kodekso 11.2 punkte įtvirtintą profesionalumo principą bei 11.4 punkte įtvirtintą efektyvumo principą, kadangi: 2015-10-07 Administratoriui buvo pateikta taikos sutartis, pasirašyta Įmonės akcininkės ir kreditorių, tačiau Administratorius nesutiko su minėtos sutarties sąlygomis; 2015-10-07 taikos sutarties projektas nebuvo svarstomas Įmonės kreditorių susirinkime; 2015-12-03 Administratorius pateikė teismui ieškinį dėl Įmonės akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento, kadangi, kaip teigia pats Administratorius, jis siekė nustatyti tikruosius Įmonės savininkus, kurie galėtų sudaryti taikos sutartį; 2016-03-01 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nusprendė nutraukti civilinę bylą pagal Administratoriaus ieškinį, kadangi pareikštu ieškiniu Administratorius gynė ne Įmonės ar jos kreditorių, o savo interesus, nes ieškinio patenkinimo atveju, teismo sprendimas būtų pagrindas Administratoriaus naujam ieškiniui dėl žalos (administravimo išlaidų priteisimo) atlyginimo ir pareikštu ieškiniu siekiama nustatyti tikruosius Įmonės akcininkus, kad ieškinys būtų pareikštas tinkamam atsakovui; 2016-05-12 Vilniaus apygardos teismas paliko 2016-03-01 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Toks Administratoriaus elgesys neatitinka nei ĮBĮ, nei Elgesio kodekso nuostatų.

-        ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkto nuostatas, kadangi Administratorius nesudarė ir neteikė Įmonės finansinių ataskaitų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt.

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum