2019-12-17

Bankroto administratoriui UAB „Projektų investicijos“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2019-12-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-324 bankroto administratoriui UAB „Projektų investicijos“ už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 4 d. 3 p., 6 d., 11 str. 5 d. 2 p., 8 p., 14 p., 16 p., 23 p., 32 str. 2 d.,  131 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.2 ir 6.4 p., Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013-06-25 įsakymu Nr. V4-63 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. ir 3.1.4 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „RAMJA“ bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Bankroto administratoriaus UAB „Projektų investicijos“  neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad administruodamas UAB „RAMJA“ (toliau – Įmonė) bankroto administratorius UAB „Projektų investicijos“ netinkamai vykdė savo pareigas, susijusias su pranešimu apie Įmonės bankroto procesą tiek ĮBĮ nurodytiems suinteresuotiems asmenims, tiek AVNT, nepranešė apie Įmonės likvidavimą kredito įstaigoms, teikusioms Įmonei paslaugas, VSDFV ir Užimtumo tarnybai prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei VMI prie LR Finansų ministerijos, per keturių metų laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo netikrino Įmonės sandorių, nesiėmė aktyvių veiksmų spręsti debitorinių skolų išieškojimo, pardavimo ir (ar) nurašymo klausimų, nesiėmė aktyvių veiksmų užbaigti bankroto procesą per 24 mėnesius nuo teismo nutarties likviduoti Įmonę įsiteisėjimo dienos bei neprašė šio termino nepratęsti, nevedė Įmonės finansinės apskaitos, nesudarė ir neteikė Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, likvidavimo pradžios finansinių ataskaitų bei iš esmės neatliko bankroto proceso administravimo veiksmų tuo vilkindamas bankroto procesą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama čia.

Atnaujinta: 2019.12.17

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum