2018-08-28

Bankroto administratoriui UAB „Skolvalda“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-08-09 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-233 bankroto administratoriui UAB „Skolvalda“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 2 ir 6 punktų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas A. P. bankroto procesą, neatlikęs plane numatytų mokėjimų kreditoriams pažeidė FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 2 punktą, o kartą per pusę metų neteikęs teismui, kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitos pažeidė FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 6 punktą.  

 

Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, į tai, kad jie laikytini reikšmingais asmens bankroto byloje, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, kad Administratorius savo neveikimu vilkino bankroto procesą, pažeidimas truko ilgą laiką.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainės skiltyje Veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum