2016-05-25

Bankroto administratoriui UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-05-25 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-34 bankroto administratoriui UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio  (toliau – Elgesio kodeksas) 11.2, 11.4 punktų pažeidimus, nustatytus administruojant bankrutavusios Antano Ručinsko individualios įmonės (toliau – Įmonė) bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos, administruojant Įmonės bankroto procesą, metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

-        ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, kadangi nesilaikė Įmonės kreditorių susirinkimo nustatytos turto pardavimo tvarkos: Administratorius neįvykdė kreditorių susirinkimo nutarimo ir neatnaujino skelbimo www.skelbiu.lt apie sumažintą turto kainą bei nepaskelbė apie tai spaudoje;

-        Elgesio kodekso 11.2 punkte įtvirtintą profesionalumo principą bei 11.4 punkte įtvirtintą efektyvumo principą, kadangi: į Administratorių 2015-02-27 kreipėsi du pirkėjai, kurie atitinkamai pasiūlė pirkti Įmonės turtą už 73.800,00 Eur ir 73.766,00 Eur, tačiau Administratorius  turto nepardavė ir 2015-03-03 sušaukė Įmonės kreditorių susirinkimą dėl naujos minėto turto pardavimo kainos nustatymo; kreditoriams Administratorius pateikė nutarimo projektą, kuriuo pradinė turto pardavimo kaina buvo sumažinta iki 66.389,60 Eur, o apie jau esamus pirkėjus ir jų pasiūlytas turto pirkimo kainas Administratorius kreditorių susirinkimo neinformavo; 2015-03-03 įvykęs kreditorių susirinkimas pritarė Administratoriaus pasiūlytai sumažintai turto pardavimo kainai ir nustatytai pardavimo tvarkai; 2015-03-05 Administratorius sudarė pirkėjų sąrašą, kuriame nurodytos tos pačios 2015-02-27 pasiūlymą pirkti turtą pateikusių pirkėjų pavardės; 2015-03-05 buvo surašytas turto pardavimo protokolas, kuriame nurodyta, kad didžiausią parduodamo turto kainą – 67.389,60 Eur pasiūlė pirkėjas, anksčiau siūlęs didesnę turto įsigijimo kainą, apie kurią Įmonės kreditorių susirinkimas nebuvo informuotas, ir tą pačią dieną buvo sudaryta ir turto pirkimo – pardavimo sutartis. Tokie Administratoriaus veiksmai neatitinka elgesio standartų, keliamų administratoriams, kaip savo srities profesionalams, kadangi pagrindinis bankroto proceso tikslas, o tuo pačiu iš esmės ir bankroto administratoriaus tikslas, yra kuo didesne apimtimi tenkinti kreditorių reikalavimus. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad Administratoriaus elgesys iš esmės buvo nukreiptas prieš tokio tikslo pasiekimą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt.

 

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum