2016-08-22

Bankroto administratoriui UAB „Vantolina“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-08-16 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 bankroto administratoriui UAB „Vantolina“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų bei Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 (toliau – Elgesio kodeksas), 6.4. punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „2G ir Ko“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

  • ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktus, kadangi bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nuo 2015-05-08 neteikė visos teismo prašomos informacijos apie Įmonės bankroto procesą bei administravimo ataskaitos.
  • Elgesio kodekso 6.4. punktą, kadangi paskutinis Įmonės kreditorių susirinkimas šauktas 2014-11-20, duomenų apie tai, kokius veiksmus Administratorius atliko nuo to laiko, administruojant Įmonės bankroto procesą, išskyrus tai, kad baudžiamojoje byloje Įmonės vardu yra pareikštas civilinis ieškinys, Administratorius Patikrinimo metu nepateikė. Kas sudaro pakankamą pagrindą teigti, kad toks Administratoriaus elgesys neatitinka Elgesio kodekso 6.4 punkte įtvirtinto profesinės kompetencijos principo turinio.

 

Vertinant nustatytus pažeidimus, atsižvelgta į tai, kad objektyvių aplinkybių lėmusių šių pažeidimų padarymą, patikrinimo metu pateikta nebuvo. Taip pat teismas ne kartą įpareigojo Administratorių pateikti išsamią informaciją apie bankroto bylos eigą bei administravimo ataskaitą, tačiau tokio įpareigojimo Administratorius taip ir neįvykdė bei patikrinimo metu neištaisė savo veiklos trūkumų. Be to, Administratoriaus patikrinimo metu pateikti dokumentai neleido teigti, kad Administratorius efektyviai administravo Įmonės bankroto procesą. Įtakos pažeidimų vertinimui taip pat turėjo Tarnybos turimi duomenys apie Administratoriaus veiklą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

 

Atnaujinta: 2016.08.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum