2018-11-23

Bankroto administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2018-11-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-308 bankroto administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrui (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.4 papunkčio pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

          Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Mulidė“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą, du kartus pavėluotai, t. y. pažeisdamas įstatymo nuostatas, sušaukė kreditorių susirinkimus, kuriuose buvo svarstomas klausimas dėl kreipimosi į teismą su prašymu pratęsti Įmonės likvidavimo procedūras.

          Vertinant neplaninio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visumą atsižvelgta į pažeidimų mastą, kad pažeidimai truko ilgą laiką, į tai, kad jie laikytini reikšmingais bankroto byloje, kad nėra Administratoriaus neveikimą pateisinančių objektyvių aplinkybių, kad Administratorius savo veiksmais (neveikimu) vilkino bankroto procesą ir keletą kartų teismo buvo ragintas imtis operatyvių ir efektyvių priemonių bankroto procedūrai užbaigti. Be to, administratorius turi galiojančią nuobaudą.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje

http://www.avnt.lt/veiklos sritys » Nemokumas » Nemokumo administratorių priežiūra » Nuobaudos, viešai skelbiami įspėjimai

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum