2017-11-30

Bankroto administratoriui UAB „VERSLUVA“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

 

2017-11-27 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-272 bankroto administratoriui UAB „VERSLUVA“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p., 33 str. 1 d. 2 p. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 p. nuostatų pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Atlikto planinio tikslinio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Prekybos grupė“ bankroto procesą, pažeidė: ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. ir Elgesio kodekso 6.4 p. nuostatas, nes klausimai dėl įmonės turto pardavimo kreditorių susirinkime buvo svarstomi tik praėjus 8 mėnesiams po bankroto bylos iškėlimo, o debitorinės skolos pradėtos išieškoti tik po daugiau kaip metų laiko; ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., nes Administratorius nesivadovavo ĮBĮ įtvirtintomis nuostatomis, kad nekilnojamasis turtas turi būti parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka.

Skiriant nuobaudą atsižvelgta į tai, kad nustatyti pažeidimai galėjo sukelti neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams bei tai, kad Administratorius turi 3 galiojančias nuobaudas. Toks Administratoriaus elgesys, kai bankroto proceso metu nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.11.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum