2017-12-05

BANKROTO ADMINISTRATORIAMS PASKIRTOS NUOBAUDOS – VIEŠAS ĮSPĖJIMAS

 

2017-11-30 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-275 bankroto administratoriams už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau  - Įmonių bankroto įstatymas) 11 straipsnio 13 dalies 3 punkto, Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V4-66) 2 punkto bei šiuo įsakymu patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 ir 6 punktų pažeidimus skirtos nuobaudos – viešas įspėjimas.

Nuobaudos paskirtos šiems bankroto administratoriams:

 

Eil.

Nr.

Vardas, Pavardė

Įrašymo į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą numeris

Įrašymo į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data

1.

Jonas Janulionis

B-FA076

2008-09-15

2.

Viktoras Boicovas

B-FA088

2008-11-10

3.

Vilija Kimsienė

B-FA121

2009-05-25

4.

Alvydas Šnapštys

B-FA129

2009-05-25

5.

Alia Macesovič

B-FA250

2010-03-01

 

Administratorių veiklos stebėsenos metu nustatyta, kad Administratoriai pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte, 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkte,  Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus, nes Tarnybai nepateikė Bankroto administratoriaus nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitos ir pažymėjimų ar kitų dokumentų, pasirašytų juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, kurie patvirtintų, kad Administratoriai teisės aktų nustatyta tvarka 2016 metais tobulino kvalifikaciją.

Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius (fizinis asmuo) privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 6.1 punkte yra nustatyta, kad Įmonių bankroto įstatyme nustatytu nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimu yra laikomas administratoriaus dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos patvirtintos administratorių atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 akademines valandas per kalendorinius metus.

Vadovaujantis Aprašo 5 ir 6 punktais, Administratoriai Tarnybai turėjo pateikti Bankroto administratoriaus ataskaitą ir kartu su ja pažymėjimus ar kitus dokumentus, pasirašytus juos išdavusio mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo Bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodytuose mokymuose (kursuose, seminaruose), arba jų kopijas. Atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V4-66 2 punkto nuostatas, šiuos dokumentus Administratoriai turėjo pateikti iki 2017-06-01. 

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.12.05

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum