2017-11-10

Bankroto administratoriui UAB „Versluva“ skirta nuobauda – viešas įspėjimas

2017-10-31 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-230 bankroto administratoriui UAB „Versluva“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 1, 2, 14, 15 ir 20 p. bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau  – Elgesio kodeksas) 6.4 p. pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Intexkom“ bankroto procesą,  pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 1, 2, 14, 15 ir 20 p. bei Elgesio kodekso 6.4 p., kadangi administruodamas įmonę nevykdė teismo įpareigojimų, nepranešė Juridinių asmenų registrui ir Tarnybai apie įmonės statuso pakeitimus, nesikreipė į teismą dėl supaprastinto bankroto proceso termino pratęsimo, vilkino įmonės likvidavimo procedūras.

Vertinant šiuos pažeidimus atsižvelgta į tai, kad pažeidimai buvo sistemingi ir darantys neigiamą įtaką kreditorių lūkesčiams. Be to, Administratorius turi dvi galiojančias nuobaudas, t. y. du viešus įspėjimus.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.11.10

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum