2017-01-03

Bankroto administratoriui UAB „Vilniaus administratoriai“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-12-30 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-150 bankroto administratoriui UAB „Vilniaus administratoriai“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 2 ir 14 punktų ir 22 straipsnio 1 dalies, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015-08-21 įsakymu Nr. V-208 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių (toliau – Duomenų teikimo taisyklės) 3.1.1 punkto, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 papunkčio pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „Donalita“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas Įmonės bankroto procesą, pažeidė: ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir Duomenų teikimo taisyklių 3.1.1 punktą, kadangi Tarnybai neteikė informacijos apie Įmonės bankroto procesą; ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį, nes nesušaukė pirmojo kreditorių susirinkimo; ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte ir Elgesio kodekso 6.4 papunktyje įtvirtintas nuostatas, kadangi neorganizavo ir neatliko būtinų bankroto proceso darbų bei neužtikrino, kad teisės aktų nustatyta tvarka Įmonės bankroto procese būtų sprendžiami reikiami klausimai.

Vertinant nustatytus pažeidimus, atsižvelgta į tai, kad patikrinimo metu Administratoriaus pateiktos aplinkybės nepateisino nustatytų pažeidimų. Įmonės bankroto procesas tęsiasi ilgai – nuo 2014-01-30 (t. y. beveik 3 metus) ir per šį laikotarpį Tarnybai neteikta informacija apie Įmonės bankroto procesą, nesušauktas pirmas kreditorių susirinkimas, neišspręstas klausimas dėl Įmonės turto ir galimai ne visų dokumentų perdavimo, kas iš esmės apsunkina kreditorių ir Administratoriaus bendradarbiavimą. Iš visų aukščiau nustatytų pažeidimų, šio patikrinimo metu (praėjus beveik 3 metams nuo Įmonės bankroto pradžios) buvo ištaisytas tik vienas pažeidimas, t. y. Tarnybai pateikta informacija apie Įmonės bankroto proceso pradžią. Toks Administratoriaus elgesys, kai nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos bankroto procese ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.avnt.lt:

http://avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2017.01.03

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum