2016-08-30

Bankroto administratoriui UAB „Vilniaus administratoriai“ paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

2016-08-25 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymu Nr. V4-67 bankroto administratoriui UAB „Vilniaus administratoriai“ (toliau – Administratorius) už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 15 punkto, 32 str. 2 dalies, 11 str. 5 d. 14 punkto ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-13 įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6 punkto pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „AKTOLITA“ (toliau – Įmonė) bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

 

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius pažeidė:

  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 15 punktą, kadangi Tarnybai ir bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nepateikė prašytos informacijos;
  • ĮBĮ 32 str. 2 dalį, kadangi, bankrutavus Įmonei, Tarnybai nepateikė atitinkamų duomenų apie Įmonę, taip pat juridinių asmenų registrui nepateikė atitinkamų dokumentų;
  • ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 punktą ir Elgesio kodekso 6 punktą, kadangi neužtikrino, jog Įmonės kreditorių susirinkimas klausimą dėl ĮBĮ 33 str. 7 dalyje nustatyto termino pratęsimo svarstytų dar nesuėjus šiam terminui.

 

Vertinant nustatytus pažeidimus, atsižvelgta į tai, kad nebuvo nustatyta objektyvių aplinkybių, galinčių pateisinti nustatytus pažeidimus, terminai buvo praleisti žymiai, pažeidimai tęsėsi, Administratorius nebendradarbiavo su Tarnyba.

 

Informacija apie administratoriams skirtus viešus įspėjimus skelbiama Tarnybos interneto svetainėje:

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/nuobaudos-viesai-skelbiami-sp-jimai/

Atnaujinta: 2016.08.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum