2016-10-17

Bendradarbiavimas su CVPA dėl priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) įvyko susitikimas su viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) atstovais.

Susitikimo metu CPVA Struktūrinės paramos projektų II departamento Socialinės apsaugos projektų skyriaus viršininkė Justina Jakštienė pristatė priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“, kurią įgyvendinant 60 savivaldybių visoje Lietuvoje planuoja padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą ir tokiu būdu išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą.

Šiai priemonei įgyvendinti numatyta 58,7 mln. eurų suma, iš kurios 49,9 mln. eurų sudarys Europos regioninės plėtros fondo ir 8,8 mln. eurų savivaldybių lėšos.  Pagal pasirašytas projektų sutartis su savivaldybėmis numatoma įsigyti 1167 socialinius būstus ir dar apie 500 – remontuoti ar rekonstruoti.  

Kadangi būstų įsigijimo išlaidos bus apmokamos pateikus konkretaus būsto pirkimo-pardavimo sutartį ir nepriklausomo turto vertintojo išduotą nekilnojamo turto vertinimo ataskaitą, susitikimo metu Tarnyboje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl minėtų turto vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytiems reikalavimams. Tam, kad nustatyti rizikingiausias turto vertinimo ataskaitas CPVA darbuotojai artimiausiu metu dalyvaus Tarnybos mokymuose dėl turto vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Vykdant „Socialinio būsto fondo plėtra“ priemonę bus planuojama atrinkti rizikingiausias turto vertinimo ataskaitas ir dėl šių ataskaitų kreiptis į Tarnybą dėl turto vertinimo ataskaitos patikrinimo išvados.

Atnaujinta: 2016.10.24

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum