2018-01-26

Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo

 

Primename, kad vadovaujantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtinto Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8 punktu, iki 2018 m. sausio 31 d. bankroto administratoriai turi pateikti Bankroto administratoriaus nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą, o restruktūrizavimo administratoriai Restruktūrizavimo administratoriaus nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Kartu su Ataskaita bankroto administratoriai ar restruktūrizavimo administratoriai (toliau – Administratorius) turi pateikti pažymėjimus ir (arba) kitus dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą mokymuose (kursuose, seminaruose), arba jų kopijos.  

Atkreipiame dėmesį, kad Ataskaita turi būti parengta pagal Aprašo prieduose pateiktą formą neištrinant lentelių ar jose esančių duomenų bei nurodant visus reikiamus duomenis, įskaitant Administratoriaus duomenis bei Administratoriaus darbovietės duomenis. Jeigu Administratorius atlieka administravimo funkcijas kaip fizinis asmuo, darbovietės duomenų lentelėje Administratorius turi nurodyti, jog vykdo individualią veiklą bei pateikti su šia veikla susijusius kontaktinius duomenis.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Apraše buvo nustatytas reikalavimas Ataskaitoje nurodyti kiekvieną mokymų (kursų, seminarų), išklausytų įsigaliojus Aprašui, pranešimo, paskaitos temą ir jos trukmę akademinėmis valandomis. Jeigu Administratoriaus Tarnybai teikiamame pažymėjime nėra nurodyta mokymų (kursų, seminarų) pranešimo, paskaitos temos trukmė, Administratorius turi pateikti mokymų (kursų, seminarų) organizatoriaus išduotą dokumentą, kuriame mokymų (kursų, seminarų) pranešimo, paskaitos temos trukmė būtų nurodyta.

Ataskaita turi būti pasirašyta Administratoriaus originaliu arba saugiu elektroniniu parašu ir pateikta asmeniškai, atvykus į Tarnybą, paštu arba perduoda tiesiogiai Tarnybai saugiomis elektroninėmis ryšio priemonėmis

Atnaujinta: 2018.01.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum