2016-11-30

Dėl vertintojų kvalifikacijos kėlimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos  Respublikos  finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) pakartotinai primena, kad visi asmenys, įgiję turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią), turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, privalo kelti turto arba verslo vertintojo pažymėjime nurodytą kvalifikaciją. Pagal Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu Nr.1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 6 punktą, vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos kėlimas per paskutinius 3 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 35 valandas. Per 1 kalendorinius metus vertintojui įskaitomas ne daugiau kaip 15 valandų kvalifikacijos kėlimas.

 

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad dalis vertintojų (vertintojo asistentų) nesilaiko reikalavimo kelti kvalifikaciją. Dėl šios priežasties 2016 m. Tarnyba sustabdė vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą 31 vertintojui ir 64 vertintojų asistentams.

Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 4 punktą turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jeigu turto arba verslo vertintojas, kuriam buvo sustabdytas pažymėjimo galiojimas, ilgiau negu per šešis mėnesius nepašalina priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas.

Atsižvelgdama į tai, Tarnyba 2016 m. panaikino vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą 20 vertintojų ir 36 vertintojų asistentams.

 

Atnaujinta: 2016.12.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum