2016-06-06

Dėl vertintojų kvalifikacijos kėlimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), išnagrinėjusi 2015 m. turto ir (arba) verslo vertinimo veiklos ir kvalifikacijos kėlimo ataskaitas bei įvertinusi vertintojų (vertintojo asistentų) kvalifikacijos kėlimą 2013 – 2015 m. laikotarpiu, nustatė, kad dalis vertintojų (vertintojo asistentų) nesilaiko reikalavimo kelti kvalifikaciją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu turto arba verslo vertintojas per paskutinius trejus metus be Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytų svarbių priežasčių nekėlė kvalifikacijos. Dėl šios priežasties,  2016 m. Tarnyba sustabdė vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą 31 vertintojui ir 64 vertintojų asistentams.

Atsižvelgusi į tai Tarnyba primena, kad pagal   Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-02-11 įsakymu Nr.1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 6 punktą, vertintojo (vertintojo asistento) kvalifikacijos kėlimas per paskutinius 3 metus turi sudaryti ne mažiau, kaip 35 valandas. Per 1 kalendorinius metus vertintojui įskaitomas ne daugiau kaip 15 valandų kvalifikacijos kėlimas.

Kartu Tarnyba atkreipia dėmesį, kad pagal Turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkos, patvirtintos Tarnybos 2016-01-29 įsakymu Nr. V1-24 „Dėl turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 20 ir 21 punktus, jeigu vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas per ataskaitinius kalendorinius metus mažiau negu 6 mėnesiams, tais metais taikomas reikalavimas kelti kvalifikaciją, o jeigu vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas per ataskaitinius kalendorinius metus daugiau negu 6 mėnesiams, tais metais reikalavimas kelti kvalifikaciją netaikomas ir skaičiuojamas toliau nuo sekančių kalendorinių metų.

Atnaujinta: 2016.07.21

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum