2018-02-26

Duoti nurodymai ir paskirta poveikio priemonė audito įmonei Grant Thornton Baltic UAB ir auditorei Laimei Jablonskienei

 

Atlikus audito įmonės Grant Thornton Baltic UAB ir auditorės Laimės Jablonskienės atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą, Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V3-3 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“:

  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 3 punktu nurodyta Lietuvos auditorių rūmams nuo 2018 m. kovo 16 d. sustabdyti auditorės Laimės Jablonskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesta auditorei Laimei Jablonskienei perlaikyti kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą per 2 metų laikotarpį nuo Tarnybos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos;
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu audito įmonei Grant Thornton Baltic UAB pareikštas įspėjimas;
  • remiantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB, 26 straipsnio 8 dalimi, audito įmonei Grant Thornton Baltic UAB nurodyta 2018 m. sausio 12 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-1 Tarnybos pateiktas rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų dėl 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 46 dalies nuostatų nesilaikymo įgyvendinti nedelsiant, ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d., ir apie nurodymo įgyvendinimą informuoti Tarnybą raštu;
  • pateikta rekomendacija audito įmonei Grant Thornton Baltic UAB kitas 2018 m. sausio 12 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-1 Tarnybos pateiktas rekomendacijas įgyvendinti per pagrįstą trumpiausią galimą laikotarpį siekiant užtikrinti atliekamo audito kokybę.

 

Informacija apie auditoriams ir audito įmonėms skirtus viešai skelbiamus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/auditas/auditoriu-ir-audito-imoniu-viesoji-prieziura/viesai-skelbiami-nurodymai-ir-poveikio-priemon-s/.

Atnaujinta: 2018.02.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum